title

להורדה

הרעשנים - פרק 25

מחיר של כרטיס/השפעת הגדולה

לינקולן מתפלח לסרט אימה, בלי אישור מההורים, וכשהוא יוצא ממנו, הוא מבין למה לא היה לו כדאי ללכת אליו מלכתחילה. כשכמה מהאחיות לבית משפחת רעש נדבקות בשפעת, המחלה הולכת ומתפשטת.

פרקים מלאים