title

להורדה

לתפוס את בלייק - פרק 16

לתפוס בלייקים!/לתפוס במלכודת!

הסנאיזרים יוצרים בטעות שיבוטים של בלייק במקום של עצמם, ועכשיו הם צריכים לתפוס את כל הבלייקים. הסנאיזרים מחליטים ליצור את "עולם החלל", מלכודת ענקית בצורת פארק שעשועים, כדי לתפוס בתוכה את בלייק.

פרקים מלאים