title

להורדה

לתפוס את בלייק - פרק 15

לתפוס את כולם!/לתפוס עונש!

לנרד ממציא את התכנית המסובכת ביותר עד כה. הוא מנסה לתפוס את כל האנשים ברחוב של בלייק ולשבט אותם כדי שכולם יחד יעזרו לו לתפוס את בלייק. בלייק ומיטש הורסים בטעות את המכונית של דייל, אבא של בלייק.

פרקים מלאים