title

להורדה

לתפוס את בלייק - פרק 14

לתפוס רטיבות!/לתפוס יכולת חישה!

בלייק מותש מרוב לחימה ממושכת בסנאיזרים. מיטש מכריח אותו לקחת יום חופשי. לרוע המזל, גם הסנאיזרים מחליטים לנפוש באותו זמן ובאותו מקום. רודריגו המציא רובוט-מנקה והוא מנסה באמצעותו להתקבל לחברת הרובוטים.

פרקים מלאים