title

להורדה

לתפוס את בלייק - פרק 11

לתפוס שיניים!/לתפוס חוצנים!

ביורן מבקש מבלייק למלא את מקומו בגילום הדמות האהובה על ידי כל ילד באשר הוא - מר שני. הסנאיזרים זוממים לתפוס את בלייק באמצעות חייזר מפלצתי. אבל לנרד בטעות השיג תינוק חייזרי.

פרקים מלאים