title

להורדה

לתפוס את בלייק - פרק 10

לתפוס שיער!/ לתפוס סנאים!

בלייק ומיטש רואים טריילר מדהים ומותח לסרט אימה חדש. הסדרן לא מכניס אותם בגלל הגיל הצעיר שלהם. הסנאיזרים זוממים הפעם להשתלט על חבורה של סנאים מכדור הארץ וליצור צבא סנאים.

פרקים מלאים