title

להורדה

הרעשנים - פרק 19

לינקולן רעש: גורו-בנות/מכירה תחרותית

לינקולן ולקייד עולים על רעיון עסקי, בו לינקולן יחלק לבנים עצות בענייני בנות תמורת כסף. יצר התחרותיות במשפחת רעש מקבל עליית מדרגה כשלינקולן והאחיות מתחילים בתחרות מכירות במכירת החצר שלהם.

פרקים מלאים