title

להורדה

לתפוס את בלייק - פרק 9

לתפוס בחירות!/ לתפוס שקיפות!

לרוי נמאס ממסיבות הרחוב הבלתי פוסקות ברחוב שלו. הוא מחליט לרוץ בבחירות נגד כרמן ולתפוס פיקוד על הרחוב.

פרקים מלאים