title

להורדה

הרעשנים - פרק 18

אחד באפריל/דגנים מסוכנים

בכל שנה, האחד באפריל הוא סיוט מתמשך עבור משפחת רעש בגלל לואן, שמנסה למתוח את כל המשפחה, בכל מחיר. לינקולן מתנדב לצאת לקניות כדי שיוכל לקנות את הדגנים החדשים שהוא רוצה.

פרקים מלאים