title

להורדה

משוגעגע - פרק 40

לחם הכריש/לחם אצבע מוזר

געגע וברווז יוצאים להציל את התרמוס של קברניט מסתורי ממלתעותיו של לחם הכריש הלבן הגדול. געגע מקבל מברווז מתנה מוזרה, הזויה ומגעילה ביותר- לחם אצבע מוזר, שהופך את חייו לגיהינום מתמשך.

פרקים מלאים