title

להורדה

משוגעגע - פרק 39

צרות כפולות/ברווזים חסרי מזל

געגע כל כך נהנה עם ברווז שהוא מחליט לשכפל אותו. אבל מה קורה כאשר יש יותר מדי שיכפולים של ברווז? געגע חומד את לחם סיר הזהב, ורוצה להרשים בעזרתו את תמי. אך ברגע שהוא גונב אותו, השדון-דגן מטיל עליו קללה.

פרקים מלאים