title

להורדה

משוגעגע - פרק 38

קרפ-מי?/סיוט על שפת האגם

השוטרת הקשוחה קרפדיתו מאבדת את הזיכרון וגעגע וברווז משכנעים אותה שהיא למעשה נערת מסיבות, כדי שהיא לא תציק להם. געגע נכנס לסיוט של ברווז כדי לעזור לו.

פרקים מלאים