title

להורדה

הרעשנים - פרק 13

אחים לרוק/מטורף, מטורף, מטורף, מטורף, בב

לינקולן וקלייד הולכים להופעת הרוק הראשונה שלהם, ולונה מצטרפת אליהם. לינקולן מוצא מכתב מבעלת הבית הקודמת, לפיו סכום כסף מוחבא בבית. אבל מי ימצא אותו קודם?

פרקים מלאים