title

להורדה

הרעשנים - פרק 12

העכביש והאחות/מטלה ושלום

לינקולן מתנדב לשמור על פרנק העכביש במשך סוף השבוע, אך הוא צריך להסתיר אותו מפני לני. לינקולן מגלה שהמטלה שלו, איסוף האשפה, היא הכי קשה מבין כל המטלות בבית, ולכן הוא פוצח בשביתה.

פרקים מלאים