title

להורדה

הרעשנים - פרק 8

לשחות עם הזרם/חינוך טוב

לאחר שלינקולן ואחיותיו מגורשים מכל בריכה קהילתית, הוא מחליט לקנות בריכה מתנפחת משלו. לינקולן מחליט לעצב את לילי התינוקת בדמותו וללמד אותה על כל הדברים שהוא אוהב.

פרקים מלאים