title

להורדה

הרעשנים - פרק 5

המשימה: משפחת רעש/בין שני מחנות

לינקולן מנסה לארגן את הבוקר שלו ושל אחיותיו, כך שיצאו מהבית בזמן. האחיות מתווכחות ביניהן לאן המשפחה תיסע לחופשה השנתית, והקול המכריע הוא של לינקולן.

פרקים מלאים