title

להורדה

הרעשנים - פרק 4

הנקודה הטובה/בין שני שולחנות

בלילה שלפני הטיול המשפחתי לינקולן מתכנן בקפידה היכן הוא יישב בוואן, כדי להימנע מצרות בנסיעה. לינקולן סובל בשולחן הילדים בארוחות הערב ורוצה להצטרף לאחיותיו הגדולות ולהוריו בשולחן המבוגרים.

פרקים מלאים