title

להורדה

הרעשנים - פרק 3

הנהגים של מיס לני/המפקדת לורי

בתור היחידה עם רישיון, לורי מעבידה את לינקולן ואת אחיותיה בפרך בתמורה להסעות ממקום למקום. כשההורים יוצאים לבלות וממנים את לורי לאחראית, כמו תמיד, לינקולן ויתר האחיות מורדים בלורי ומדיחים אותה מתפקידה.

פרקים מלאים