title

להורדה

הרעשנים - פרק 2

לדחוף את האף/ארון התהילה

כשמציקים ללינקולן בבית הספר הוא מנסה להסתיר זאת מאחיותיו. לינקולן מנסה להגיע לארון הגביעים המפורסם של משפחת רעש, בכך שיזכה בפרס הצילום הטוב ביותר.

פרקים מלאים