title

להורדה

בלה והבולדוגס - פרק 11

ניסיון כושל

בלה מוכרחה להתגבר על החשש שלה לטעות בדיבור בספרדית כי אם תיכשל במבחן בעל-פה לא תורשה לשחק פוטבול, ולצורך כך היא נעזרת בסופי. הבנים מצאו את רשימת ההתאהבויות של פפר, וסוייר מאוכזב מכך שהוא לא רשום בה.

פרקים מלאים