title

להורדה

בלה והבולדוגס - פרק 10

הטורנדו הרצחני

בלה נתקעת בבית הספר עם חבריה לקבוצה טרוי, סוייר וניוט, וחברותיה המעודדות סופי ופפר, כי סופה מסוכנת מונעת בעדם מלהגיע למסיבת יום הולדתה של פפר. כדי לעודד אותה, החברים מארגנים לה מסיבת הפתעה מאולתרת.

פרקים מלאים