title

להורדה

בלה והבולדוגס - פרק 9

פסטיבל טקסס

בית הספר כולו התרגשות לקראת פסטיבל טקסס. פפר מצלמת את הסרטון לפסטיבל ובלה היא השחקנית הראשית, טרוי וניוט מצטרפים למקהלה כדי לבלות עם הזמרות, וסוייר וסופי מתאמנים לתחרות אכילת פלפלים חריפים.

פרקים מלאים