title

להורדה

הארווי ביקס - פרק 5

זנבו של סנאי/מישהו גונב ממני

פי מוצאת זנב סנאי ומתלהבת מאוד מהרעיון שיש לה זנב. הבעיה היחידה היא שהסנאים דורשים אותו בחזרה. החברים ביער מגלים שנעלמו להם הרבה חפצים ומתגייסים לחקירה משותפת לחשוף מי הגנב.

פרקים מלאים