title

להורדה

בלה והבולדוגס - פרק 7

אהבת נערים

בתור הקוורטרבק של הקבוצה מתפקידה של בלה גם להנהיג אותה, ולכן היא לוקחת על עצמה להשלים בין טרוי לסוייר כשמתפתחת ביניהם יריבות שבה כל אחד מהם מנסה להוכיח שהוא שחקן טוב יותר.

פרקים מלאים