title

להורדה

מקס ושרד - פרק 16

כתיבת ספרים וקריאה בכוכבים

כשמקס מקבל עסקה לכתוב ספר על חייו, אבי מתנדבת להיות סופרת הצללים שלו. אבל הבעיות מתחילות כשמקס מבין שאבי עשתה כמה שינויים מוגזמים כדי למלא את הספר.

פרקים מלאים