title

להורדה

סנג'אי וקרייג - פרק 35

שודד השיניים/קונקיסטדור

מייגן מאבדת את שיניה הקדמיות בעת ביצוע פעלול אופניים, ויחד עם סנג'י, קרג והקטור יוצאת לחפש אותן. סנג'י וקרג מוצאים בבית של סבתא חנק'ה רובוט מוזהב שהיה שייך לאמא של סנג'י.

פרקים מלאים