title

להורדה

סנג'אי וקרייג - פרק 33

אחים בטבע/תופסת מכנסיים

סנג'י וקרג יוצאים לאתגר "בחור שורד" ומתחרים ביניהם מי ישרוד זמן רב יותר בטבע בכוחות עצמו. תושבי לונדגרן מקבלים מכתב משונה, המזמין כל אחד מהם להשתתף במשחק תופסת מכנסיים בעיר.

פרקים מלאים