title

להורדה

סנג'אי וקרייג - פרק 32

פרגיות/מכת פריחה

בל מזמינה את סנג'אי וקרייג למסיבה במסעדת משחקי-וידעוף, ומסתירה מאביה את התוכניות. סנג'י מגלה שהוא אלרגי לקרג, ובעקבות התפרצות של האלרגיה ופריחה בכל גופו, נאלץ להתרחק מקרג למשך יום שלם.

פרקים מלאים