title

להורדה

לתפוס את בלייק - פרק 6

לתפוס זומבים!/ לתפוס בריאות!

בלייק ומיטש לא מצליחים לנצח במשחק הוידאו שלהם. הם תמיד נתקעים בשלב האחרון ולא מצליחים לנצח את מלך הזומבים. לנרד ממציא רובה שמסוגל להפוך כל אחד לחולה שפעת הסנאיזרים.

פרקים מלאים