title

להורדה

הסוכן הנרי - פרק 6

מורה מחליף

כאשר הנרי ושרלוט חושדים שאבא של אורת'ו, תלמיד חדש הוא נבל שמנסה להשמיד את קפטן איש, ריי מתחפש למורה מחליף כדי לעקוב אחריו.

פרקים מלאים