title

להורדה

לתפוס את בלייק - פרק 4

לתפוס שכחה!/ לתפוס דגים!

בלייק ולנרד נפגעו מקרן השיכחה של הסנאיזרים. הם מוצאים את עצמם אחד ליד השני והם לא מצליחים לזכור מי הם או איפה הם. הם מנסים לגלות יחד, ומגיעים למסקנה שהם החברים הכי טובים.

פרקים מלאים