title

להורדה

הסוכן הנרי - פרק 3

עוד סכנות, עוד בעיות

לאחר שהנרי נאלץ לצאת למשימות סודיות באמצע הלילה הוא נכשל במבחן מרוב עייפות. הוא מתחיל לתהות כיצד יהיה לו זמן להתפנות ללימודים, לעבודה ולמשפחה שלו מבלי לקרוס?

פרקים מלאים