title

להורדה

הסוכן הנרי - פרק 2

יוצאים למשימה: חלק 2

כאשר קפטן איש קורא להנרי לעזור לו במשימה מיוחדת נגד הזאטוט המאיים על כל התינוקות שבעיר, הנרי נאלץ לבחור בין לצאת למשימה לבין להשתתף במסיבת יום ההולדת של ג'ספר.

פרקים מלאים