title

להורדה

לתפוס את בלייק - פרק 3

לתפוס זיקנה!/ לתפוס קיפאון!

רוי רוצה לנקום בגלל תעלול הביצים של מיטש. לנרד ממציץ רובה זיקנה שמסוגל להפוך כל אחד לזקן, והוא פוגע בבליק ומיטש. הפעם לנרד ממציץ רובה שמסוגל להקפיא כל אחד במקום.

פרקים מלאים