title

להורדה

לתפוס את בלייק - פרק 1

לתפוס כיווץ!/ לתפוס דיו!

לנרד ממציא רובה מכווץ ומנסה לתפוס את בלייק. בלייק ומיטש מתרוצצים על הדשא בחיפוש אחר דרך לחזור לגודלם המקורי. בלייק ומיטש נלהבים לקראת בואו של הדיונון המשפד אל האקווריום של העיר.

פרקים מלאים