title

להורדה

סנג'אי וקרייג - פרק 27

קרג חייזרי/גוגה

סנג'י שוכח להוציא את הזבל בשבוע השלישי ברציפות. קרייג, מייגן והקטור מצטרפים אליו למסע אל המזבלה. סנג'י, קרייג, מייגן והקטור רואים בטלוויזיה פרסומת לצעצוע, אך מסתבר שבנג'י האספן קנה את כל הדגמים.

פרקים מלאים