title

להורדה

סנג'אי וקרייג - פרק 26

יום הצרחות/איש החול

סנג'י וקרייג מתחילים בחגיגות יום הצרחות כשקרייג מאבד את הקול שלו. סנג'י נכנס עם מייגן לתוך קרג על מנת למצוא את הקול שאבד. סנג'י וקרייג מתארחים אצל הדיקסונים.

פרקים מלאים