title

להורדה

גן חיות 3 - פרק 9

התוכי בדיכאון

התוכי המדבר בדיכאון, זחוח ולקק מכנסים מסיבת עיתונאים דחופה, ציפית מגישה שייק גורילה, פיקולו ודורותי בחגיגה ברזילאית ולמשפחת סלפי יש בעיות בדיבור

פרקים מלאים