title

להורדה

סנג'אי וקרייג - פרק 24

התינוקות של מקי/כדור ישבן

לארי החוואי לוקח את הגורים של מקי לאימוץ מלבד גור אחד שאינו מושך אף ילד לאמץ אותו. סנג'י וקרג משחקים כדור ישבן כשלפתע ילדה חוטפת להם את הכדור ובורחת. הם רודפים אחריה ומגיעים למועדון כדור הישבן.

פרקים מלאים