title

להורדה

סנג'אי וקרייג - פרק 23

נערות זוהר/המרוץ לחלל

סנג'יי וקרייג מגלים את תיבת האיפור של אמו של סגנ'יי ומשתמשים בתכולתה להנאתם. סנג'יי וקרייב בונים יחדיו מכשיר קונדס על מנת להתל באביו של סנג'יי, ויג'יי.

פרקים מלאים