title

להורדה

סנג'אי וקרייג - פרק 21

הרוטב הסודי/בריכת הרוחות

צ'ק הוא הלקוח הותיק ביותר של מסעדת הטיגוניה שבבעלות פני ובתו בל. כשפני מגלה שצ'ק מעדיף את הרוטב שהכין בעצמו בטיגוניה הוא מסלק מהמקום את צ'ק. בל מוזמנת על ידי אמו של סנג'יי לשמש כשמרטפית לבנה ולקרייג.

פרקים מלאים