title

להורדה

סנג'אי וקרייג - פרק 19

אחים לנשל

סנג'יי מגלה על גופו של קרייג שבב מחשב. כשהוא ניגש עם קרייג לוטרינרית הוא מגלה כי זהו שבב איתור. קרייג עובר לגור עם רוני, אחיו האבוד והמליונר.

פרקים מלאים