title

להורדה

חבורת הספסל האחורי - פרק 6

פרק 6

רון "שכח" את הטלפון שלו אצל אמא. האם אנשים יעזרו לו להתקשר אליה? אור, עדי ויואב מציבים תיבת הגרלה מפתיעה במרכז הקניון ורומי שוב מפתיע את יואב במשקה מרענן

פרקים מלאים