title

להורדה

חבורת הספסל האחורי - פרק 2

פרק 2

חבורת הספסל האחורי משתלטת על סופר ובמקרה בדיוק מגיע "הקונה המיליון". רון ואור יבינו איך זה מרגיש כשביצה מתנפצת לך על הראש ובר בשיחה מרתקת עם המוסכניק שלה

פרקים מלאים