title

להורדה

כלב חשאי 2 - פרק 33

מלכודת עכברים/ סוכן השנה

סנפטרפ, שתמיד נחשב לכבשה השחורה במשפחה שלו, מבקש עזרה מדאדלי ומקיטי- לבוא איתו לכנס משפחת סנפטרפ הגדול ולהעמיד פנים שהוא תופס אותם. התחרות בין דאדלי לקיטי עבור גביע "סוכן השנה" מגיעה לשיאים חדשים.

פרקים מלאים