title

להורדה

כלב חשאי 2 - פרק 29

שותף קטלני/ עניין של בזבוז זמן

דאדלי מחליט לעבור לגור לבד, ומחפש שותף לדירה החדשה שלו. כשסנפטרפ שומע על כך, הוא מחליט לחבור אליו תחת זהות בדויה. דאדלי ידוע באיחורים. סנפטרפ ומוח ציפור מנסים לגרום לו לאחר בכל מחיר כדי שיפוטר.

פרקים מלאים