title

להורדה

גן חיות - פרק 22

אפליגנחה

מר פיקולו ממציא אפליקציה לגנחה, דיג'יי אלדד במהדורה של "ערב כן כן כן לא" , מרקו ודמתי נזהרים מנחשים, ד"ר לטקס עושה ניתוח פלסטי לצב ואנרי טוטו מכין ארוחה חגיגית במיוחד לכבוד המפקח ממשרד הבריאות.

פרקים מלאים