title

להורדה

סנג'אי וקרייג - פרק 17

פליפ-פלופרים/צ'יל ביל

סנג'אי, קרייג, הקטור ומייגן אוכלים ממתקים שגורמים לדברים מגעילים להיות טעימים, אך מגלים שהם גם הופכים דברים טעימים למגעילים. סנג'אי וקרייג נופלים לתוך בולען ומגלים חנות קטנה מתחת לאדמה.

פרקים מלאים