title

להורדה

גן חיות - פרק 20

גן חיות חללי

פיקולו רוצה להפוך את גן החיות לחללי, במשפחת סלפי האימא ריקי חייבת ללדת, הסו שף פיליפ חולה ואנרי טוטו מכין מזה מטעמים, יגאל חיות ומשה דץ עושים "זובור" לירדן הראל וציפית בפינת איפור לילדים...

פרקים מלאים