title

להורדה

גן חיות - פרק 19

גן חיות מסוכן

פיקולו רוצה להפוך את גן החיות למסוכן , ציפית היא קופאית למופת, לד"ר לטקס בורח כלב משולחן הניתוחים, סתמית הסטייליסטית מתארחת אצל דיג'יי אלדד ויגאל חיות עושה "זובור" לאורי חזקיה עם הראפר איזי.

פרקים מלאים